Monthly Archives - February 2016

Độc Hành

Độc hành. Tôi nhớ đã có ai đó nói rằng, muốn đi nhanh hãy đi một mình; muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Đi một mình, chẳng ai kìm giữ bước chân ta, dừng chỗ nọ, nghỉ chỗ kia. Đó là lí do mà tôi lựa chọn độc hành trong suốt những chuyến đi thời trẻ của mình. Tôi không xem việc độc hành là thú chơi ngông, mạo hiểm như nhiều người vẫn nghĩ. Cũng không hẳn độc [...]

Read more...