Chân gắn gopro xoay 360 độ Scenelapse

Chân gắn gopro xoay 360 độ Scenelapse

1,151.000 

Liên hệ: Thích Đi Phượt

187 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, Đà Nẵng

Open: 9a.m to 9p.m

0905199987 – 0905080010

  • Mô tả

Mô tả

Scenelapse is a rotating time lapse device that is used to capture panorama photos & video. Scenelapse spins up to 360° in 60 minutes.

Liên hệ: Thích Đi Phượt

187 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, Đà Nẵng

Open: 9a.m to 9p.m

0905199987 – 0905080010