Đá lửa sinh tồn – Swedish FireSteel 2.0® – made in Sweden

Đá lửa sinh tồn – Swedish FireSteel 2.0® – made in Sweden

280.000 

Đá lửa sinh tồn Swedish FireSteel 2.0® – made in sweden
– Dùng được cho mọi thời tiết, ngay cả khi bị ướt.
– Có thể tạo được tia lửa ở độ cao 2.980 ° C (5.400 ° F) hoặc có thể ở độ cao hơn nữa.
– Được dùng trong trường hợp khẩn cấp, có kèm còi cứu sinh
– Nguyên liệu: hợp kim magiê + thép không gỉ
– Kích thước: 77x24x14mm
– Trọng lượng: 27g
– Không được khai báo là hàng nguy hiểm nên dể dàng vận chuyển

—————————
Lights campfires, gas-stoves, gas-barbecues.
Works equally well when wet.
Durable; scout 3 000 strikes, army 12 000 strikes.
Produces a 2,980°C (5,400°F) degree spark.
Predictable performance at all altitudes.
Bright spark – can be used as emergency signal.
Striker handle includes an emergency whistle.
No dangerous goods shipping restrictions.

Material:

Swedish FireSteel®: magnesium alloy

Striker: stainless steel

Actual size:

scout model: 77x24x14mm Weight: 27g

army model: 95x26x16mm Weight: 50g

Lights a fire in any weather, at any altitude. • Reliable performance at all altitudes and in cold weather — 2,980°C (5,400°F) degree spark. • Durable; scout model lasts 3,000 strikes. • Broad use — ignites all tinder and can be used for gas stoves and gas barbecues. • Works equally well when wet. • Striker handle includes an emergency whistle. • Safe — not declared as dangerous goods. Will not self ignite.

  • Mô tả

Mô tả

Đá lửa sinh tồn Swedish FireSteel 2.0® – made in sweden
– Dùng được cho mọi thời tiết, ngay cả khi bị ướt.
– Có thể tạo được tia lửa ở độ cao 2.980 ° C (5.400 ° F) hoặc có thể ở độ cao hơn nữa.
– Được dùng trong trường hợp khẩn cấp, có kèm còi cứu sinh
– Nguyên liệu: hợp kim magiê + thép không gỉ
– Kích thước: 77x24x14mm
– Trọng lượng: 27g
– Không được khai báo là hàng nguy hiểm nên dể dàng vận chuyển

Video review sản phẩm: https://youtu.be/dRczpCB3L3s

—————————
Lights campfires, gas-stoves, gas-barbecues.
Works equally well when wet.
Durable; scout 3 000 strikes, army 12 000 strikes.
Produces a 2,980°C (5,400°F) degree spark.
Predictable performance at all altitudes.
Bright spark – can be used as emergency signal.
Striker handle includes an emergency whistle.
No dangerous goods shipping restrictions.

Material:

Swedish FireSteel®: magnesium alloy

Striker: stainless steel

Actual size:

scout model: 77x24x14mm Weight: 27g

army model: 95x26x16mm Weight: 50g

Lights a fire in any weather, at any altitude. • Reliable performance at all altitudes and in cold weather — 2,980°C (5,400°F) degree spark. • Durable; scout model lasts 3,000 strikes. • Broad use — ignites all tinder and can be used for gas stoves and gas barbecues. • Works equally well when wet. • Striker handle includes an emergency whistle. • Safe — not declared as dangerous goods. Will not self ignite.